Individuální terapie je nejčastější formou psychoterapie, kdy se terapeut setkává s klientem samostatně, tedy klient je vlastně sám v páru s terapeutem. Terapeut se v této formě terapie věnuje všem psychickým procesům klienta. Zkoumá jeho vnitřní prožívání, zjišťuje příčiny klientovo potíží, zprostředkovává mu jejich porozumění a možnou změnu, a to vše v bezpečném vztahovém prostoru mezi klientem a terapeutem. Důvěrný vztah klientovi umožní lepší sebeuvědomění, tedy lepší kontakt sám se sebou a svým prožíváním a dovolí mu svobodněji prožívat a vyjadřovat svůj životní potenciál. Může to být první pozitivní, a tím korektivní vztahová zkušenost pro klienta.