Prevence a léčba závislosti na alkoholu

Pomoc v závislosti, pro nemocné, rodinu, přátele.

Alkoholismus

je nemoc. Spolehlivě zničí vaše tělo, osobnost i rodinu. Je to závislost, která se dá léčit.

Alkohol je běžnou součástí naší společnosti, je ale také návykovou látkou, na které může vzniknout silná závislost. Rozlišit pití „s mírou“ od toho škodlivého je někdy velmi náročné. Závislost na alkoholu se totiž může rozvíjet poměrně dlouho a nenápadně.

Individuální terapie

Individuální terapie je nejčastější formou psychoterapie, kdy se terapeut setkává s klientem samostatně

Skupinová terapie

je forma psychoterapie při níž terapeut, případně několik terapeutů, léčí malou skupinu klientů (pacientů) společně

Ambulantní léčba

Nabídka služeb v místě bydliště a po konzultaci se opět vracet do svého životního prostředí (práce, rodiny, …).

Poslední říspěvky

 

Karel Nešpor

MUDr. Karel Nešpor, CSc. (* 24. srpna, 1952, Karlovy Vary) je český psychiatr. V roce 1976 ukončil studia na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. V roce 1981 vykonal atestaci z psychiatrie, v roce 1984 pak specializační atestaci pro obor léčení návykových...

Kalina Kamil

doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.Narodil se v roce1945 vystudoval medicínu a psychologii, získal specializace v oboru psychiatrie 1. a 2. stupně, veřejné zdravotnictví, léčba návykových nemocí a systematická psychoterapie. Základní psychoterapeutický výcvik...

Anselm Grün

Anselm Grün (* 1945) je mnich benediktinského opatství v německém Münsterschwarzachu a vyhledávaný duchovní průvodce. Patří k nejčtenějším křesťanským autorům současnosti, jeho knihy se překládají do mnoha jazyků. Karmelitánské nakladatelství jich vydalo už několik...

Marlyse Tschui

Švýcarská žurnalistka, specializuje se na psychologii a je autorkou několika knih, např. o psychických onemocněních.

Claude Ühlinger, Dr.

Dr. Claude Ühlinger, psychiatr, terapeut zabývající se rodinnou terapií, působí na jednotce pro léčení závislostí ve švýcarském Fribourgu.

Ambulantní péče, léčba

Základním znakem je vždy nabídka služeb umožňující klientům do ambulance docházet v místě bydliště a po konzultaci se opět vracet do svého životního prostředí (práce, rodiny, přátel, bydliště). Tento typ léčby je vhodný zejména pro osoby, které vykazují známky...

Skupinová terapie

Skupinová psychoterapie, často jen skupinová terapie je forma psychoterapie při níž terapeut, případně několik terapeutů, léčí malou skupinu klientů (pacientů) společně, jako psychodynamickou skupinu, kde se otevřeně uplatňuje skupinový mechanismus vývoje,...

Individuální terapie

Individuální terapie je nejčastější formou psychoterapie, kdy se terapeut setkává s klientem samostatně, tedy klient je vlastně sám v páru s terapeutem. Terapeut se v této formě terapie věnuje všem psychickým procesům klienta. Zkoumá jeho vnitřní prožívání, zjišťuje...