Dr. Claude Ühlinger, psychiatr, terapeut zabývající se rodinnou terapií, působí na jednotce pro léčení závislostí ve švýcarském Fribourgu.