Alkoholismus, léčba závislosti

Pomoc lidem, kteří mají problém s alkoholem nebo chtějí pomáhat - informační server

Alkoholová demence

Hodnocení uživatelů: / 6
NejhoršíNejlepší 

Alkoholová demence - vzniká buď z Korsakovovy psychózy nebo plíživým vývojem. Je důsledkem kombinace přímého vlivu etanolu na neurony a nepřímého vlivu, který je důsledkem jaterního poškození. Abusus alkoholu vede

k atrofii mozku postihující o něco více bílou než šedou hmotu. Numerická atrofie neuronů chron. etyliků je výrazná v čelní kůře, v motorické se neprojevuje. V obou těchto korových oblastech se zbylé neurony zmenšují. U alkoholových demencí bývá též zjišťován centrální noradrenergní deficit, zejména u Korsakovovy psychózy. Dále bývá přítomen acetylcholinergní a sérotonergní deficit. Také je snížena hladina thiaminu, folátu, vitaminu B12, sérového zinku, mědi a železa.

V klinickém obrazu je v popředí výrazná deteriorace intelektových schopností. Mnestické poruchy bývají ve všech složkách, ale nejvíce bývá postižena vštípivost. Proto postižení bývají bezradní v novém prostředí, nepřizpůsobiví, těžkopádní. Dochází k degradaci osobnosti, která je oproti Korsak. psychóze nápadná. Dále se vyskytuje emoční labilita, ztráta zájmů, somatické komplikace a ostatní charakteristicé projevy demence..

Diagnosticky nám především poslouží anamnestické údaje - dlouhodobý abusus alkoholu, ev. prodělaná alkoholová psychóza. Významný je rovněž výskyt alkohol. polyneuritid.

Léčba je z větší části symptomatická. Základní předpoklad je dosažení trvalé abstinence. Důležitá, hlavně na počátku léčby, je rehydratace a realimentace. Ve velkých dávkách se podávají vitaminy, hlavně thiamin, niacin, pyridoxin, B12 a také folát. Dále jsou užívána farmaka s nootropním účinkem - klasická nootropika, dihydrované námelové alkaloidy, vazodilatancia 2. generace a další. Jako u všech demencí je nezbytný trénink paměťových schopností a přiměřené psychické zatěžování.

Alkohol je sice legální, ale to nic nemění na tom, že je to droga jako každá jiná.
Ze sta konzumentů se pět dostává do závislosti.
Konzumace alkoholu v těhotenství může způsobit FAS (fetální alkoholový syndrom - nevratné poškození plodu).
Čím dříve s alkoholem začneš, tím dříve se můžeš dostat do problémů.
Dlouhodobá konzumace vysokých dávek alkoholu vede k závislosti fyzické. Její příznaky se nejčastěji objeví po vysazení alkoholu (třes rukou atd)